Blended learning

Blended learning to połączenie samodzielnej nauki ze wsparciem nauczyciela.
Moje Dziecko (MCE School) realizuje takie kursy udostępniając ćwiczenia i zadania online na dedykowanej platformie. Jednocześnie nauczyciel monitoruje postępy ucznia, który w dowolnym momencie może się z nim skontaktować, aby zyskać dodatkową pomoc. Indywidualne wsparcie pozwala poszerzyć wiedzę i podnosi wartość wykonanych ćwiczeń.

Więcej informacji w sekcji „O nas„.